ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานภายใน สพป.ลำพูน เขต 1


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ►

วีดีโอ
ทำเนียบผู้บริหารดร. บันฑิต ชุนสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1
นางสาวอำไพ บุญสูง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


E-Office