ID Plan สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สมาชิก
เข้าสู่ระบบš
ชื่อผู้ใช้‰ : 
รหัสผู้ใช้ : 
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา


สพป.ลำพูน เขต 1 จะดำเนินการพัฒครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดหลักสูตรให้พัฒนาตามความต้องการของตนเอง
ให้ เข้าระบบ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
แล้วคลิกคำว่า "เลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา"
โรงเรียน  ครูและบุคลาทางการศึกษา สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลส่วนตัวได้
โปรแกรมนี้ มีผู้ใช้อยู่  3  ระดับ  คือ
ระดับบุคคล  เข้าระบบ  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
  ระดับโรงเรียน ส่วนระดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้ (รหัส SMIS  8 หลัก)


เมื่อ เข้าระบบระดับโรงเรียน  โรงเรียนจึงจะเห็นข้อมูลครูในสังกัด

****************************************************

แบบประเมิน

1.แบบประเมินสำหรับบุคลากร สพป.ลำพูนเขต 1
2.แบบประเมินสำหรับสถานศึกษา
3.โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
4. โปรแกรมประมวลผล แบบประเมินสมรรถนะครู


****************************************************

ดาวน์โหลด : คู่มือครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด : คู่มือบุคลากร สาย 38ค.สพป.ลพ 1

ดาวน์โหลด : รายชื่อหลักสูตร TEPE Online

****************************************************

ดาวน์โหลดไฟล์ excel

เครือข่าย

ไฟล์ excel ประมวลผล

เมือง 1

Download

เมือง 2

Download

เมือง 3

Download

เมือง 4

Download

ป่าซาง 1

Download

ป่าซาง 2

Download

ป่าซาง 3

Download

แม่ทา 1

Download

แม่ทา 2

Download

บ้านธิ

Download

สมรรถนะสายงาน ผอ.ทุกเครือข่าย

Download

 

****************************************************

ผู้ดูแลระบบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


พัฒนา/ออกแบบ โปรแกรมโดย  
ณัฐพล  สุวรรณลพ  รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
เขียนโปรแกรมโดย -   
นายพินิจ พุ่มนุ่ม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ลำพูน เขต 1

 

ผู้ดูแลระบบโดย นายพินิจ พุ่มนุ่ม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ลำพูน เขต 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ลำพูน เขต 1