สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                               ลำพูน เขต 1
                    เงินโอนต่าง ๆ

   
              
  โอนเงินสวัสดิการต่าง ๆ
                ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร / ค่าตอบแทน
  ...1... 2.....3.....4...5.....6      

        แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ

   
           
  ค่ารักษาพยาบาล

            ค่าการศึกษาบุตร

             ค่าเช่าบ้าน

               แบบฟอร์มต่าง ๆ

            

 

 

                          มุมบำนาญ .......ปฏิทินสั่งจ่ายเดือนมีนาคม2560 จาก ...กรมบัญชีกลาง.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2559 ....บำนาญ......
 
  
                           ทีวี
ไทย PBS   ช่อง 3   ช่อง 5   ช่อง 7  
ช่อง 9   ช่อง 11
                      หนังสือพิมพ์
   

     
          ไทยรัฐ

         เดลินิวส์

            ข่าวสด

          บางกอกโพสต์

     
   ผู้จัดการ


     

                                สาระน่ารู้


คำขวัญวันครู จากอดีต ถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก จากอดีต ถึงปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรี จากอดีต ถึงปัจจุบัน

 

บุคลากร

         งานการเงิน
  
งานบัญชี
   งานพัสดุ

                              Website เกี่ยวกับการเงิน
      กบข.       ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
      
                          Health
- โรคติดต่อ                   -   ตา หู คอ จมูก
- โรคมะเร็ง                    -   สุขภาพสตรี
- ระบบทางเดินหายใจ       -  ทันตกรรม
- จิตประสาท                  -  กระดูกและข้อ

- โรคผิวหนัง                   -  อื่น ๆ

                           กิจกรรมกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 10-13 กันยายน 2559
          นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

5-7 กันยายน 2559
     
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 / ผู้บริหารสถานศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และโรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559

 

 

18 ส.ค.2559
     
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียน ตำบลน้ำดิบ (Namdib Model) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายชาติชาย กันกา รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติมามอบความรู้ให้กับบุคลากร ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทุกท่าน ณ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
17 ส.ค.2559
      นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ณ โรงยิมนาสติก โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และโรงยิมนาสติก เทศบาลตำบลเหมืองจี้

16 ส.ค.2559
      นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
ไปให้กำลังใจนักกีฬา ฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระหว่าง ป่าซาง 3 + ป่าซาง 2 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

15 ส.ค.2559
  
     นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 , นางรวมพร จันทร์เอี่ยม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)ในโครงการ National e-Payment ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1.
    คลินิก...การเงิน.......(ท่านถาม-เราตอบ)...ได้ที่
             E-mail : finance-management@hotmail.co.th
8 ส.ค.59
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 ส.ค.59
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย" (Prompt Pay)
5 ส.ค.59

อเชิญร่วมเดินขบวนรถเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมพิธีเปิดงานลำไยไทยลำไยลำพูน

4 ส.ค.59
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
1 ส.ค.59
ส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  

ข่าวเกี่ยวกับ .....เงิน.....เงิน.....เงิน.....

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ถ.ลำพูน - ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Tel: 0 - 5300-3548 ต่อ 113 , 115 , 116 Fax: 0-5300-3550

E-mail : finance-management@hotmail.co.th